هتلی جنگلی متفاوت در روسیه (+تصاویر)

118 سفر-تصاویری که در ادامه مشاهده می کنید مربوط به هتلی متفاوت در جنگل های روسیه می شود که بصورت کابین های مجزا کنار یک رودخانه احداث شده است. 15 کابین لوکس و رویایی با منظره ای بینظیر از طبیعت بکر موقعیت اقامتی خاصی را فراهم کرده است.

هر کدام از این کابین ها برای اقامت 4 نفر طراحی شده است و تمام کابین ها در مساحتی برابر با 866 مربع قرار گرفته اند.

هتلی جنگلی متفاوت در روسیه (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

هتلی جنگلی متفاوت در روسیه (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

هتلی جنگلی متفاوت در روسیه (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

هتلی جنگلی متفاوت در روسیه (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

هتلی جنگلی متفاوت در روسیه (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

هتلی جنگلی متفاوت در روسیه (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

هتلی جنگلی متفاوت در روسیه (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

هتلی جنگلی متفاوت در روسیه (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

هتلی جنگلی متفاوت در روسیه (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

هتلی جنگلی متفاوت در روسیه (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا