متفاوت ترین هتل جزیره ساموی را اینجا ببینید! (+تصاویر)

استودیو طراحی آنین بانکوک از طرح مربوط به یک هتل ساحلی در جزیره ساموی تایلند رونمایی کرده که شامل ۵۲ اتاق لوکس رو به ساحل و ۸۲ اتاق رو به خیابان می شود. همانطور که در تصاویر مشاهده می کنید این هتل آنقدر جذاب طراحی شده که برای روزها میهمانان را درگیر ویژگی های طراحی خود، کند. استخرهای اختصاصی در اتاق ها نیز یکی دیگر از ویژگی های آن است.

متفاوت ترین هتل جزیره ساموی را اینجا ببینید! (+تصاویر) - موبنا

متفاوت ترین هتل جزیره ساموی را اینجا ببینید! (+تصاویر) - موبنا

متفاوت ترین هتل جزیره ساموی را اینجا ببینید! (+تصاویر) - موبنا

متفاوت ترین هتل جزیره ساموی را اینجا ببینید! (+تصاویر) - موبنا

متفاوت ترین هتل جزیره ساموی را اینجا ببینید! (+تصاویر) - موبنا

متفاوت ترین هتل جزیره ساموی را اینجا ببینید! (+تصاویر) - موبنا

متفاوت ترین هتل جزیره ساموی را اینجا ببینید! (+تصاویر) - موبنا

متفاوت ترین هتل جزیره ساموی را اینجا ببینید! (+تصاویر) - موبنا

متفاوت ترین هتل جزیره ساموی را اینجا ببینید! (+تصاویر) - موبنا

متفاوت ترین هتل جزیره ساموی را اینجا ببینید! (+تصاویر) - موبنا

متفاوت ترین هتل جزیره ساموی را اینجا ببینید! (+تصاویر) - موبنا

متفاوت ترین هتل جزیره ساموی را اینجا ببینید! (+تصاویر) - موبنا

متفاوت ترین هتل جزیره ساموی را اینجا ببینید! (+تصاویر) - موبنا